Warsztaty kulinarne w Muzeum w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza do współpracy przy prowadzeniu warsztatów z zakresu rekonstrukcji kulinarnej.

Zajęcia warsztatowe łączące elementy teoretyczne i praktyczne, poświęcone tajnikom kuchni staropolskiej to nowy punkt w ofercie edukacyjnej muzeum. Ich realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2015 r. Program przeznaczony jest dla różnych odbiorców – od grup przedszkolnych do licealnych, a także dla dorosłych. Warsztaty wymagać będą od prowadzących nie tylko konkretnej wiedzy, ale także umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą, elastyczności oraz wprowadzania kreatywnych rozwiązań.

 Co oferujemy?

 Kogo szukamy?

 Zgłoszenia

Jeśli czujesz, że to praca dla Ciebie, prześlij CV na adres: mprzedpolewska@muzeum-wilanow.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2017 r.

Na podstawie przesłanych dokumentów wybierzemy osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu internetowym (zostaną o tym powiadomione drogą mejlową).

Wybrani kandydaci na prowadzących zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji. Informujemy, że rekrutacja jest wieloetapowa i proces wyboru kandydatów zachodzi na każdym etapie.