Targi Pracy „Pracodawca Marzeń” 7 marca 2018 r. w SGGW

Pracodawca Marzeń to 9 edycja organizowanych przez IAAS oraz Biuro Karier targów pracy, które odbędą się  7 marca 2018 r.

Pomagają one pracodawcom w znalezieniu odpowiednich osób na praktyki, staże oraz nowe stanowiska pracy.

Dodatkowo pracodawcy mogą przeprowadzić warsztaty, na których poszerzą wiedzę studentów z konkretnej dziedziny lub przybliżyć im profil firmy.

OFERTA_TARGI_PRACY_SGGW_2018