Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Gastronomii

Zapraszamy na: studia podyplomowe z zakresu:  Nowoczesna Organizacja  i Zarządzanie  w Gastronomii (edycja XV)  i kurs szkoleniowy:  Profesjonalne Zarządzanie  w Gastronomii (edycja XVII)

 Oferujemy:

Zapraszamy:

Szczegółowe  informacje dostępne są na stronie:  http://akademiagastronomiczna.sggw.pl/