Studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”

Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”.

Są on kierowane do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7.

Szczegóły http://kg.sggw.pl/stud8/studia.htm