Staże, praktyki, wolontariat, praca

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie prowadzi nabory na wolne stanowiska pracy.
Ogłoszenia dostępne są na stronie http://bip.mazowieckie.pl/recruitments/29
Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach prowadzonych przez nas działań w obszarze zatrudnienia, jak również organizowanych stażach, praktykach i wolontariatach.
Staramy się, aby nasz urząd był przyjaznym miejscem, sprzyjającym zdobywaniu nowych doświadczeń, umiejętności i wiedzy.