„Staż z Termiką” – w PGNiG

PGNiG TERMIKA organizuje program „Staż z TERMIKĄ”.

W ramach programu przygotowano trzymiesięczne, płatne staże dla 11 studentów i absolwentów w 9 jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA.
Ich uczestnicy będą mieli okazję:zapoznać się z funkcjonowaniem dużej organizacji;

Każdy ze stażystów będzie pracował pod kierunkiem opiekuna – specjalisty w danej dziedzinie, realizując zadania i projekty zgodnie z harmonogramem stażu.
Na staż zapraszamy osoby otwarte, chętne do zdobywania nowych doświadczeń, potrafiące organizować swoją pracę i współdziałać w zespole. Idealny kandydat to ponadto osoba komunikatywna, obowiązkowa, kreatywna i zaangażowana.

Więcej informacji o stażach: www.termika.pgnig.pl  zakładka kariera.