Spotkanie z DORADCĄ ZAWODOWYM dedykowane osobom z niepełnosprawnościami

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z doradcą zawodowym dedykowane osobom niepełnosprawnym  27 LUTEGO 2017 na godz. 17:00

Podczas spotkania będzie można wykonać testy zawodowe pomocne przy kreowaniu ścieżki zawodowej, określeniu potencjału oraz posiadanych możliwości.
Doradczyni zawodowa zinterpretuje wyniki, a następnie umówi się z uczestnikami na ich omówienie. W oparciu o nie będzie można spotkać się również z pośredniczką pracy i prawniczką

O prowadzącej:
Anna Stokowska – doradca zawodowy, trener, coach. Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego uzupełniła podczas studiów podyplomowych w Łodzi. Współtwórczyni Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy (poradnictwo zawodowe dla młodzieży). Zajmowała się wsparciem doradców zawodowych zatrudnionych w Szkolnych Ośrodkach Kariery oraz o pracą z osobami osadzonymi i pracownikami ośrodków penitencjarnych. Posiada doświadczenie w doradztwie dla osób niepełnosprawnych,
korzystających z Ośrodków Pomocy Społecznej oraz osób usamodzielniających się i opuszczających Domy Dziecka.

miejsce spotkania: C O L L E G I U M C I V I T A S , 1 2 P I Ę T R O  P K I N , S A L A 1 2 2 5
Potwierdzenia zapisów pod adresem: kariera@civitas.edu.pl lub telefonicznie 2 2 6 5 6 7 1 8 2