Ruszyła rekrutacja do Akademii In.Europa 2.0

Instytut In.Europa zaprasza do udziału w wiosennej edycji Akademii In.Europa. Akademia In.Europa to doskonałe miejsce do poszerzenia wiedzy o procesach, które na naszych oczach dzieją się w Unii Europejskiej i w polityce zagranicznej. Oferujemy ciekawe spotkania i współpracę z doświadczonymi analitykami w zróżnicowanym gronie uczestników.

Dla kogo jest Akademia In.Europa?

Młodzi Europejczycy ciekawi świata. Zaangażowani. Z różnych środowisk i o różnych poglądach.

Szukamy osób, które swoją przyszłość chciałyby związać z polityką, ruchami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami europejskimi, mediami i szeroko pojętą aktywnością społeczno-polityczną.

Akademia In.Europa skierowana jest do studentów, absolwentów, działaczy organizacji pozarządowych, instytucji badawczych, partii politycznych i ruchów społecznych oraz wszystkich zainteresowanych Unią Europejską.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat (w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy przesunięcie wyższej i niższej granicy wieku).

Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

Czym jest Akademia In.Europa?

Akademia In.Europa to miejsce spotkania z ciekawymi ludźmi, przestrzeń wymiany myśli i dyskusji na tematy europejskie i międzynarodowe. Pozwala zdobyć praktyczne umiejętności analityczne.

To unikalna okazja do rozmowy z dyplomatami, naukowcami, politykami, dziennikarzami, urzędnikami, którzy na co dzień zajmują się sprawami europejskimi.

Akademia In.Europa to miejsce debaty o przyszłości Europy i Polski w Europie i o stosunkach polsko-niemieckich.

To także unikalna możliwość zdobycia doświadczenia w pisaniu analiz i krótkich form na tematy europejskie.

Do tej pory odbyło się pięć edycji Akademii In.Europa. Ze względów pandemicznych ta najnowsza edycja odbywać się będzie on-line:

Zagadnienia:

  1. Europejskie trendy i wyzwania. Wprowadzenie  
  2. Zdrowie. Szczepionki lekiem na całe zło? 
  3. Silni gracze na trudne czasy?  (UE, Polska, Niemcy, USA). 
  4. Klimat i Energia.  Jak zrealizować cel neutralności klimatycznej? 
  5. Cyfrowa Europa. 
  6. Media, informacja, demokracja, praworządność. Czy jesteśmy skazani na klęskę?
  7. Gospodarka. Plan Odbudowy dla Europejczyków.
  8. Starzejące się społeczeństwo. Wyzwania polityki senioralnej.
  9. Instytucje i organizacje – oferta dla młodych, naukowców, organizacji

Uwaga: kolejność i zakres mogą ulec nieznacznym zmianom.

Terminy:

Akademia In.Europa trwa od kwietnia 2021 do lipca 2021 roku.

Spotkania Akademii odbywają się w systemie on-line, w czwartki od godz. 17:00-20:00.

Terminy spotkań zostaną podane w pierwszych dniach kwietnia.

Proces rekrutacji:

Rekrutacja do projektu Akademia In.Europa trwa do 8 kwietnia 2021 roku. 

Należy wypełnić formularz, który znajduje się tutaj

Kontakt:

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową: in@ineuropa.pl