Rusza kolejna edycja konkursu Ambasadorowie Karier UE 2018/2019

Jesteś osobą aktywną, otwartą i łatwo nawiązującą kontakty? Potrafisz zachęcać i motywować innych do działania? Masz naturę podróżnika? Sprawdź się jako Ambasador Karier UE 2018/2019 na SGGW!!!


Jak to zrobić? Weź udział w kolejnej już edycji programu organizowanego przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

Europejski Urząd Doboru Kadr (ESPO) jest służbą międzyinstytucjonalną i odpowiada za selekcję kandydatów do pracy we wszystkich instytucjach oraz agencjach Unii Europejskiej (m.in. w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunale Sprawiedliwości, Trybunale Obrachunkowym, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Komitecie Regionów, a także w biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich). Każda instytucja zatrudnia pracowników spośród kandydatów, którzy pomyślnie przeszli przez procedury rekrutacyjne EPSO.


Zadania „Ambasadorów Karier UE” to:


Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez EPSO:  dwie osoby w Brukseli, pozostali „Ambasadorowie Karier UE” –  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szkolenie dla ambasadorów jest bezpłatne. Opiekę nad programem sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów. Świadczy o tym udział w programie takich uczelni jak Uniwersytet Paryski w Sorbonie, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, czy Uniwersytet w Amsterdamie.

Zgłoszenia proszę przesłać na adres e-mailowy anna.raduchowska-brochwicz@msz.gov.pl do piątku 26 stycznia 2017.

Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez EPSO:  dwie osoby w Brukseli, pozostali „Ambasadorowie Karier UE” –  w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szkolenie dla ambasadorów jest bezpłatne. Opiekę nad programem sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Więcej o programie TUTAJ