Rozmowa kwalifikacyjna

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA jest kolejnym etapem rekrutacji – po weryfikacji kandydatów na podstawie złożonych aplikacji. Jeśli kandydat dotarł do rozmowy kwalifikacyjnej to znaczy, że jest osobą, którą firma się potencjalnie interesuje. Jest to też szansa na pełne zaprezentowanie wiedzy i umiejętności a także pokazanie dotychczasowych doświadczeń pod kątem ich wykorzystania w przyszłej pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna służy obu stronom we wzajemnym poznaniu, weryfikacji i akceptacji. Ponieważ oczekiwania firm są bardzo różne w stosunku do przyszłych pracowników należy się do takiej rozmowy bardzo dokładnie przygotować. Poniżej kilka punktów ułatwiających zebranie informacji o firmie i o sobie. Mogą one pomóc także w przygotowaniu własnych pytań na rozmowę z pracodawcą.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej:

CO WIEDZIEĆ:

JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ?


Ogólna zasada skutecznego przekazu (10/30/60) opiera się w 10 % na tym co mówimy, w 30% jest konsekwencją tego jak mówimy (ton głosu, sposób artykułowania, precyzja wypowiedzi), w 60% zależy od mowy ciała a więc zachowań towarzyszących rozmowie i sygnalizujących nasze nastawienie psychiczne).

W trakcie rozmowy  zwróć uwagę na:

ZACHOWANIA NIEWERBALNE:

ZACHOWANIA WERBALNE (sugestie):

TAKTYKA I STRATEGIA

ZADAWANE CZĘSTO PYTANIA

NA KONIEC:

POWODZENIA!

Autor: Bożena Opic