Rekrutacja do programu EIT Food RIS Solutions

#RISolutions #EITFood
Wystartowała rekrutacja do programu EIT Food RIS Solutions, którego Maspex jest głównym organizatorem. To nowy program EIT Food skierowany do ambitnych studentów, którzy chcą być zaangażowani w rozwiązywanie wyzwań przemysłu spożywczego.

Wraz z partnerami EIT Food z Polski i zagranicy zdefiniowaliśmy wyzwania dla studentów w konkretnych obszarach – te grupy, które zrealizują je najlepiej, mają szansę na otrzymanie zaproszenia na Foodhatony organizowane w listopadzie w Polsce i we Włoszech.

Wyzwania dotyczą  obszarów takich jak:

Aby wziąć udział w rekrutacji, studenci muszą utworzyć zespół, nagrać film krótko prezentujący ich rozwiązanie i wypełnić formularz aplikacyjny na stronie: https://www.azti.es/eitfood-risolutions/.
W programie mogą wziąć interdyscyplinarne zespoły studentów (2 – 4 osoby), w których przynajmniej jedna osoba z zespołu pochodzi z regionu RIS (lista: https://www.azti.es/eitfood-risolutions/process/).

Na podstawie przesłanych filmów jury wybierze 25 zespołów, które otrzymają 3-miesięczny mentoring wspierający działania nad rozwojem rozwiązania. Po tym każdy zespół przygotuje szczegółową prezentację na temat swojego rozwiązania i zostanie ponownie oceniony przez jury. Tylko 20 wybranych zespołów studenckich otrzyma zaproszenia na „Maratony żywnościowe – Foodhatons” i przedstawi wyniki swoich działań na żywo przed jury. W listopadzie 2019 roku zostaną zorganizowane dwa Foodhatony: 14-15.11. w Warszawie; 21-22.11. w Turynie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie programu: https://www.azti.es/eitfood-risolutions