Program Stażowy „Klimat dla Przyszłości”

Ministerstwo Klimatu wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym oraz  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizują I edycję Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości”.

Głównym celem Programu jest przygotowanie studentów i absolwentów najlepszych polskich uczelni technicznych i rolniczych do pracy w sektorze publicznym w obszarze klimatu, poprzez przekazanie stażystom wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz praktyczne zaangażowanie stażystów w projekty realizowane w Ministerstwie Klimatu i instytucjach podległych Ministrowi Klimatu.

Uczestnicy Programu Stażowego zostaną wyłonieni w ramach otwartego naboru i zrealizują płatny, roczny staż.

Rekrutacja rozpoczęła się 28 sierpnia 2020 r. i trwa do 28 września 2020 r. Szczegółowe zasady rekrutacji i realizacji stażu są określone w Regulaminie Organizacji Programu Stażowego zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu