Program pre-akceleracyjny HUGE THING

Huge Thing ruszył z naborem aplikacji do online’owego programu pre-akceleracyjnego realizowanego w partnerstwie z Google for Startups.

Program jest skierowany do twórców innowacyjnych rozwiązań z regionu CEE, których projektu znajdują się na wczesnym etapie rozwoju (pre-seed and seed-stage) i mają produkt/rozwiązanie w co najmniej w wersji MVP.

Poszukiwane są rozwiązania z m.in z takich obszarów, jak:

Udział w programie to szansa na zdobycie biznesowych szlifów i zweryfikowanie modelu biznesowego, a także kontakt z pierwszymi inwestorami i partnerami biznesowymi.

Nabór trwa do 17 maja. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://hugething.vc/pre-acceleration/


There is a HUGE call to action for startups! 🙂 Huge Thing opened a call for application to Pre-acceleration Online Program in partnership with Google for Startups.  💫The program is dedicated for a pre-seed and seed-stage startups from CEE with a draft version of MVP or first version of product. It is addressed to startups from CEE focused on various areas like:

  • finance
  • marketing
  • HR
  • medicine
  • sustainability
  • gaming
  • e-sport
  • IoT
  • energetics
  • and others that have global potential

The program is designed to support those in the early stages of their business to learn tools and help them to validate their business, develop their MVP and attract first potential investors and business partners/clients to verify the solution.

 

Applications are now open until May 17th, 2020.
More info you can find here: http://hugething.vc/pre-acceleration/