Program Absolwent – zintegrowany program wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”. Celem projektu jest wsparcie 100 (50 dla województwa małopolskiego, 50 dla województwa mazowieckiego) absolwentów i studentów ostatniego roku studiów w sprawnym wejściu na rynek pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę sytuacji beneficjentów poprzez wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa zawodowego, wsparcie asystenta rynku pracy, grupowe warsztaty treningu pracy, podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.

Kogo poszukujemy?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które spełniają następujące kryteria:

  1. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  2. są studentami ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub absolwentami warszawskiej uczelni wyższej uzyskany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu
  3. są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracę
  4. są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Co możesz zyskać?

Każda osoba będzie miała możliwość diagnozy sytuacji w kontekście biospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych, oraz wypracowania Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym, wsparcia asystenta rynku pracy oraz trenera aktywizacji, a także uczestnictwa w warsztatach treningu pracy. Dodatkowo dla uczestników z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną projekt zakład szkolenia zawodowe, płatne, 4- miesięczne staże zawodowe oraz  dodatki  motywacyjne. Udział w projekcie to szansa dla studentów i absolwentów niepełnosprawnych na zdobycie doświadczenia zawodowego i  opracowanie planu swojej drogi zawodowej i rozwoju.

Jak wziąć udział w projekcie?

Jeśli chcesz dołączyć do projektu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 883 340 212

lub e- mail: absolwent_warszawa@fundacjasustinae.org.

Informacja o projekcie wraz z regulaminem i formularzem rekrutacyjnym znajduje się na stronie Fundacji: www.fundacjasustinae.org. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook: https://www.facebook.com/sustinae/.

Projekt „Student, absolwent, specjalista – projektu „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.