PRAKTYKI W KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Zgłoś się jak najszybciej, wyprzedź innych kandydatów! Zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych do odbycia praktyk w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą w Warszawie. Oferujemy możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w instytucji międzynarodowej oraz pogłębienia wiedzy o Unii Europejskiej. Mogą się Państwo ubiegać o praktyki w dziale komunikacyjnym, politycznym, prasowym lub w sekcji językowej.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) zaprasza do odbycia bezpłatnych praktyk w biurze w Warszawie.

Kandydaci powinni być obywatelami UE, studentami co najmniej trzeciego roku (kandydaci do Wydziału Politycznego i Wydziału Językowego) lub co najmniej drugiego roku (Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Prasowy) lub tegorocznymi absolwentami uczelni wyższych oraz posługiwać się językiem angielskim na poziomie min. B2.

Warunkiem odbycia praktyk jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zależy nam na kandydatach, którzy interesują się politykami Unii Europejskiej, nie boją się wyzwań i z zaangażowaniem podchodzą do powierzonych im zadań.

Oczekujemy dyspozycyjności przez 4 tygodnie w wymiarze 30 godzin tygodniowo (6 godzin dziennie, w przedziale od godz. 9.00 do 16.00 – do uzgodnienia z opiekunem praktyki).

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w języku angielskim) należy wysyłać na adres COMM-REP-WAW-PRAKTYKI@ec.europa.eu. Należy także załączyć dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. dyplom, świadectwo, zaświadczenie ze studiów). W tytule oraz treści maila prosimy zaznaczyć wybrany dział, w którym miałaby się odbyć praktyka.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, z którymi przeprowadzimy dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższym opisem wymagań w poszczególnych działach.

Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej

Wydział Polityczny

Wydział Prasowy

Sekcja Językowa

Wymagania:

Komisja Europejska oferuje również płatne, pięciomiesięczne staże dla młodych ludzi. Nabór ogłaszany jest dwa razy w roku a stronie internetowej www.ec.europa.eu/stages .

Praktyki w Przedstawicielstwie KE w Polsce to nasza oferta dla studentów, którzy interesują się sprawami europejskimi i jednocześnie chcieliby zdobyć doświadczenie pracy w instytucji międzynarodowej.

Zobacz również:

Kariera w instytucjach UE – Europejski Urząd Doboru Kadr