Praktyki studenckie w Urzędzie m. st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy serdecznie zaprasza studentów i absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do odbycia praktyk w jednostkach i spółkach miejskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Pełna i zaktualizowana oferta praktyk jest dostępna na stronie: http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/naukowa-warszawa