Płatne praktyki w Urzędzie m.st. Warszawy

Urząd m.st. Warszawy rozpoczyna kolejny  nabór na płatne praktyki absolwenckie.

Będą one realizowane w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego (3 kwietnia- 30 czerwca 2017 r.). Celem praktyk jest ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052) praktyki absolwenckie są przeznaczone dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, w większości przypadków mogą więc starać się o nie także studenci pierwszych lat studiów, o ile pozwoli im na to program studiów.

Płatne praktyki absolwenckie trwają 3 miesiące i odbywają się w pełnym wymiarze godzin (8h dziennie), a wynagrodzenie wynosi 1500 zł brutto za miesiąc.

Szczegóły rekrutacji oraz ogłoszenia dostępne są na stronie: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie.htm

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres mailowy podany w ogłoszeniu wybranym przez kandydata.