Umowa zlecenie - Zdalny pomiarowy ruchu
EWIMAP S.C. Górczewska 216, Warszawa, Polska 23 maja 2019

Specjalizujemy się w projektach dotyczących wybranych elementów inżynierii ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia danych o ruchu drogowym. Na potrzeby realizacji tak określonych zadań wykonujemy pomiary natężenia ruchu drogowego, pieszego o różnym charakterze i ramach czasowych.

Umowa zlecenie - Zdalny pomiarowy ruchu
  • Proponujemy realizację zadań sprowadzających się do wykonywania raportów z prowadzonych przez firmę badań ruchowych w oparciu o zarejestrowany materiał wideo przy wykorzystaniu dostarczonych przez firmę narzędzi programistycznych.
  • Nasi współpracownicy wykonują zlecone zadania na własnych komputerach, poza siedzibą firmy w oparciu o pobrane z serwera firmowego materiały.
  • Koordynator prac projektowych pozostaje w bieżącym kontakcie ze zleceniobiorcami, przydzielając uzgodnione partie materiału, których wielkość dostosowana jest do wydajności i deklarowanych przez zleceniobiorcę możliwości czasowych.

Wymagania

  • Wymagania: Status Studenta

Oferujemy

Wynagrodzenie:
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od charakteru pomiaru, a także od wielkości natężenia ruchu na analizowanym punkcie oraz ram czasowych pomiaru, zgodni z poniższymi zasadami:

-15zł/24h (godziny pomiarowe) za jeden wlot przy kodowaniu przekroju (przekrój ma zwykle dwa wloty)
-25zł/24h za jeden wlot przy kodowaniu skrzyżowania (2,3,4 wloty)
-35zł/24h za jeden wlot przy kodowaniu ronda
dodatkowo każdy zakodowany pojazd to 0,004 zł.
-25 zł/24h podstawy odczytu tablic rejestracyjnych plus 0,04zł za każdą odczytaną tablicę

-0,02 zł za każdą pozytywnie zaklasyfikowaną tablicę przy aplikacji automatycznego odczytu.

 


Wymagane dokumenty

brak