Inna forma zatrudnienia - Wykwalifikowany auditor standardu FSC/PEFC
DEKRA Certification Sp. z o.o. Polska 3 lipca 2018

Grupa DEKRA w Polsce to część założonego w 1925 roku, międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie. W Polsce działamy od ponad 20 lat.

Jesteśmy wiodącym dostawcą usług dla biznesu. Zapewniamy bezpieczeństwo we wszystkich branżach, przeprowadzając audyty, oceny, inspekcje i nadzory techniczne oraz ekspertyzy rzeczoznawcze. Badamy wyroby i nadzorujemy inwestycje. Certyfikujemy systemy zarządzania i wspieramy rozwój personelu.

Pracujemy w biurach głównych we Wrocławiu, Warszawie i Krakowie oraz w biurach regionalnych w Gdańsku, Poznaniu i Toruniu.

Poznaj nas lepiej na FB, LinkedInie i Twitterze.

W ramach struktur Business Assurance  w DEKRA Certification Sp z o.o. poszukujemy kandydata na stanowisko:

Wykwalifikowany auditor standardu FSC/PEFC- cała Polska

Inna forma zatrudnienia - Wykwalifikowany auditor standardu FSC/PEFC
  • Wykonywanie auditów na rzecz DEKRA w branży drzewno-papierniczej.

Wymagania

  • wykształcenie wyższe
  • wiedza w zakresie wymagań FSC (poparta szkoleniami i doświadczeniem zawodowym)
  •  mile widziany ukończony kurs na auditora wiodącego ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 lub ISO 19011
  • minimum 5 lat doświadczenia w branży drzewnej lub papierniczej
  • dobra znajomość przemysłu produktów pochodzenia leśnego
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywny

Oferujemy

  • umowa w oparciu o własną działalność
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • pracę w stabilnej organizacji

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiamy Państwu  pełną informację odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach:
1.    Współadministratorami Państwa danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych są DEKRA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-697, ul. Gintrowskiego 28 oraz DEKRA Certification sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-063, Plac Solny 20  (dalej: Współadministratorzy danych).
2.    Współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw, przysługujących Państwu.
3.    Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod adresem: odo.pl@dekra.com
4.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy.
5.     Podanie przez Państwa danych osobowych umieszczonych w dostarczonym liście motywacyjnym, CV  takie jak imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje  o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest  dobrowolne jednakże niezbędne i konieczne w celu rekrutacji.  Dane te  będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b   RODO  oraz  art. 22 (1) § 1  Kodeksu pracy.
6. Podanie przez Państwa pozostałych danych między innymi takich jak  adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek)  jest dobrowolne i  ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
7.    Odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot świadczący na rzecz Współadministratorów danych usługi związanej z procesem rekrutacyjnym oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów danych, przeprowadzający proces rekrutacji oraz firmy z którymi Współadministratorzy mają zawarte umowy powierzenia danych np. firmy informatyczne.
8.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
9.   Za Państwa zgodą przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od wpłynięcia podania.
10.    W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
11. Państwa zgoda jest dobrowolna, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
12.   W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: rekrutacja.pl@dekra.com   lub odo.pl@dekra.com .
13.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.
14. Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza EOG. .
15. Państwa dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w taki sposób, że w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa sytuację.
16. Państwa  dane nie będą profilowane.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż Współadministratorzy danych  zastrzegają sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu.


Wymagane dokumenty

CV, kursy ,szkoelnia