Staż/praktyki - Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo – praktyki absolwenckie
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo – praktyki absolwenckie Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, Powstańców Śląskich, Warszawa, Polska 25 lipca 2017

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo poszukuje kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich

Liczba miejsc:1

Termin odbywania praktyki: 14.08.2017 r. do 13.11.2017 r.

Staż/praktyki - Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo – praktyki absolwenckie
 • zapoznanie się z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska
 • pomoc w archiwizowaniu dokumentów
 • udział w komisjach merytorycznych Wydziału
 • udział w odbiorach prac w zakresie obowiązków Wydziału – zieleń, czystość i porządek, ochrona zwierząt, sprawy gospodarki wodnej
 • udział w organizowanych przez Wydział imprezach ekologicznych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe/średnie z zakresu ochrony środowiska, zieleni, itp.
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • zainteresowanie tematyką Wydziału
 • pożądane kompetencje: chęć współpracy, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 

 • podanie o praktykę*
 • Curriculum Vitae
 • świadectwo/dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie
 • oświadczenie kandydata*

* wzory podania oraz oświadczenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej w terminie do dnia 02.08.2017 r. na adres e-mail: a.stankiewicz@um.warszawa.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami