Staż/praktyki - Wydzial Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo – praktyki absolwenckie
Wydzial Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo – praktyki absolwenckie Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, Powstańców Śląskich, Warszawa, Polska 25 lipca 2017

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo poszukuje kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich

Liczba miejsc:1
Termin odbywania praktyki: 14.08.2017 r. do 13.11.2017 r.

Staż/praktyki - Wydzial Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo – praktyki absolwenckie
 • prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Wydziału, jak również praca polegająca na m.in. zbieraniu danych dotyczących zapotrzebowania pracowników Wydziału w materiały i wyposażenie biurowe; zbieraniu danych dot. pracy pracowników w nadgodzinach
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją budżetu Referatu, jak również Wydziału w zakresie wszystkich wydatków
 • współpraca z innymi wydziałami, biurami Urzędu m.st. Warszawy oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie wykonywanych przez Wydział zadań
 • inne obowiązki oraz zadania powierzone przez przełożonych, nie ujęte w powyższym zakresie, a wynikające ze specyfiki pracy

Wymagania

 • wykształcenie wyższe/średnie
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • zainteresowanie tematyką Wydziału
 • pożądane kompetencje: sumienność, dobra organizacja pracy, dokładność

 

 • podanie o praktykę*
 • Curriculum Vitae
 • świadectwo/dyplom potwierdzający posiadane wykształcenie
 • oświadczenie kandydata*

* wzory podania oraz oświadczenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej w terminie do dnia 02.08.2017 r. na adres e-mail: afiszer@um.warszawa.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami