Staż/praktyki - Wsparcie techniczne IT
Robert Bosch Sp. z o. o. Jutrzenki 105, Warszawa, Polska 13 kwietnia 2017

Czy chcesz, aby Twoje pomysły kształtowały technologie, które zmieniają standardy życia? Zarówno w obszarze rozwiązań mobilnych, dóbr konsumpcyjnych, technologii przemysłowej, jak i dostarczania energii oraz technicznego wyposażenia budynków z nami będziesz mieć wpływ na poprawę jakości życia na całym świecie. Witaj w Bosch.
Stale tworzymy przełomowe technologie zarówno w dziedzinie mobilności, technologii przemysłowej, dóbr konsumpcyjnych, czy energii i technologii budowlanych, w celu poprawy warunków życia. W ten sposób polegamy na sile pomysłów i innowacji, jak w przypadku ochrony klimatu, czy też w pomocy zachowaniu surowców naturalnych. Jest to możliwe dzięki ponad 375,000 zaangażowanym pracownikom na całym świecie, pionierom, którzy każdego dnia dokonują przełomów technicznych. Zastanawiasz się nad stworzeniem czegoś wartego zapamiętania?

Staż/praktyki - Wsparcie techniczne IT

 

 • wsparcie techniczne użtkowników w zakresie obsłgi sprzęu i systemów IT
 • rozwiąywanie problemów zwiąanych z funkcjonowaniem komputerów oraz sieciąLAN
 • instalacja nowego sprzęu komputerowego i wdrażnie oprogramowania
 • współraca z mięzynarodowymi zespołmi przy wdrażniu nowych rozwiąańw obszarze infrastruktury IT
 • przygotowywanie zamówieńoraz usłg IT oraz kontrola realizacji zamówień
 • przygotowywanie dokumentacji i raportów (w jęyku polskim i angielskim) na potrzeby dział
 • wnioskowanie i nadawanie uprawnieńdo systemów informatycznych

Wymagania

 

 

 • student/ka co najmniej II roku kierunków IT lub zbliżonych (np. elektronika, elektrotechnika, mechatronika) – preferowani studenci/tki studiów zaocznych
 • wiedza informatyczna w zakresie diagnostyki biurowego sprzętu IT, Microsoft Windows, Microsoft Office 2013, sieci LAN/WAN (TCP/IP)
 • dyspozycyjność min. 32h w tygodniu
 • umiejęnośćszybkiej analizy problemów oraz podejmowania decyzji
 • umiejęnośćpracy w zespole
 • efektywne organizowanie czasu pracy
 • znajomośćjęyka angielskiego w stopniu umożiwiająym pracęw śodowisku mięzynarodowym
 • znajomośćusłg LDAP (AD) bęzie dodatkowym atutem

Oferujemy

   

 • płatny, długoterminowy staż w oparciu o umowę zlecenie (min. 6 miesięcy)
 • opieka mentora, szkolenia
 • elastyczny czas pracy (dostosujemy się do Twojego planu na studiach)
 • dofinansowanie do posiłó
 • możiwość rozwoju w mięzynarodowym koncernie oraz przyjazną atmosferę pracy

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pl.bosch.com z dopiskiem CI_HD_2017

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Do zgłoszenia prosimy załączyć klauzulę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105 dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”


Wymagane dokumenty

CV