Umowa o pracę - Urbanista / Planista przestrzenny
Urząd Miasta Milanówka Milanówek, Polska 16 stycznia 2018

Urząd Miasta Milanówka
Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta

Umowa o pracę - Urbanista / Planista przestrzenny

Poszukujemy urbanisty do udziału w opracowywaniu studium i planów miejscowych dla terenu miasta.

Szczegółowe informacje

Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek
w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach urbanistyka, architektura, gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne;
  • znajomość oprogramowania GIS;
  • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu planowania przestrzennego;

Wymagania dodatkowe:

  • znajomość oprogramowania CAD;
  • doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu dokumentów planistycznych: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej.

 


Oferujemy

  • Praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
  • na czas określony 6 miesięcy
  • z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas określony lub umowy na czas nieokreślony

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, stosowne oświadczenia – wzory do pobrania na stronie www.bip.milanowek.pl