Umowa o pracę - Umowa o pracę – Asystent w Zakładzie Biologii Stosowanej
Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy Instytut Ogrodnictwa - Osada Pałacowa, Dyrekcja, Konstytucji 3 Maja, Skierniewice, Polska 5 marca 2021

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest wiodącą krajową placówką naukową, która zajmuje się rozwiązywaniem najbardziej istotnych i kluczowych dla środowiska problemów produkcji ogrodniczej. Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa obejmuje wszystkie zagadnienia związane z ogrodnictwem, począwszy od badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych poprzez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin ogrodniczych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, agroinżynierię, ekonomikę i marketing oraz pszczelnictwo.

Umowa o pracę - Umowa o pracę – Asystent w Zakładzie Biologii Stosowanej

Instytut Ogrodnictwa-PIB poszukuje kandydata na stanowisko asystenta, z możliwością realizacji pracy doktorskiej w Zakładzie Biologii Stosowanej. Do obowiązków Kandydata będzie należało:

1. prowadzenie prac eksperymentalnych (laboratoryjnych i szklarniowych) związanych wykorzystaniem mikroorganizmów pożytecznych w biologicznym zwalczaniu patogenów roślin ogrodniczych,

2. wykonywanie analiz molekularnych, biochemicznych i mikroskopowych niezbędnych w badaniach z zakresu hodowli i ochrony roślin ogrodniczych,

3. interpretacja uzyskanych wyników badań wraz z analizą statystyczną,

4. opracowywanie sprawozdań oraz publikacji naukowych z prowadzonych prac badawczych,

5. aplikowanie do konkursów na finansowanie projektów badawczych,

Wymagania

1. ukończone studia magisterskie na kierunkach: biologia molekularna, biotechnologia lub nauk pokrewnych,

2. znajomość podstawowych technik laboratoryjnych oraz obsługi podstawowych programów statystycznych i programu Microsoft Office,

3. mile widziane doświadczenie w pracach badawczych; w przypadku kilkuletniej pracy naukowej dorobek publikacyjny w zakresie nauk przyrodniczych i rolniczych poparty opublikowanymi manuskryptami,

4.wymagana dobra znajomość języka angielskiego,

5. motywacja do pracy naukowej


Oferujemy

  • Nieograniczoną możliwość rozwoju zawodowego

Wymagane dokumenty

Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta, odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra, życiorys naukowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, w tym działalność organizacyjną i popularyzującą naukę, zaświadczenie o niekaralności, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie kandydata, że w razie zatrudnienia na stanowisku asystenta Instytut Ogrodnictwa będzie jego pierwszym miejscem zatrudnienia.