Umowa o pracę - Technik IT / Technik Informatyk / Informatyk
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. Warszawa, Polska 10 września 2018

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm farmaceutycznych na polskim rynku.
Obecnie firma zatrudnia ponad 500 osób, a liczba ta sukcesywnie się zwiększa wraz z rozbudową poszczególnych działów firmy.

Umowa o pracę - Technik IT / Technik Informatyk / Informatyk

Opis stanowiska

 • bezpośrednie wsparcie informatyczne pracowników w zakresie obsługi sprzętu IT i systemów informatycznych,
 • wsparcie przy konfiguracji sieci LAN/WAN,
 • zapewnienie opieki nad infrastrukturą IT, prowadzenie ewidencji,
 • konserwacja, naprawy i usuwanie awarii sprzętu IT.

 

Wymagania

 • znajomość budowy sieci LAN/WAN,
 • zdolność analitycznego myślenia i szybkiego uczenia się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • postawa proaktywna w pracy.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się od 16 lat polskiej firmie farmaceutycznej, obecnej również na rynkach międzynarodowych. Wspieramy rozwój kompetencji oferując szkolenia oraz dofinansowanie dalszego kształcenia;
 • Ambitną, samodzielną w działaniach pracę w przyjaznej atmosferze;
 • Konkurencyjny system wynagradzania adekwatny do poziomu kompetencji i doświadczenia;
 • Pakiet dodatkowych świadczeń pozapłacowych (prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta sportowa, pożyczki mieszkaniowe w ramach ZFŚS).

Zainteresowanych Kandydatów/Kandydatki prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 01 października br. na adres: rekrutacja@lekam.pl Każde zgłoszenie jest indywidualnie przez nas rozpatrywane. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrzykowizna 14a w Zakroczymiu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@lekam.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 ust.1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania dokumentów aplikacyjnych lub do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres: kadry@lekam.pl lub rekrutacja@lekam.pl


Wymagane dokumenty

CV