Staż/praktyki - Stażysta/praktykant
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Warszawa, Polska 5 lutego 2018

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej jest jednym z wiodących instytutów naukowych w Polsce, w którym prowadzone są podstawowe badania w dziedzinie biochemii, biotechnologii, biologii molekularnej oraz medycyny molekularnej. Misją Instytutu jest  wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki i popularyzacja nowoczesnej medycyny i biologii molekularnej.

Staż/praktyki - Stażysta/praktykant

Stażysta/praktykant w Laboratorium Struktury Białka.

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:
– klonowanie
– nadprodukcja białek w systemie bakteryjnym
– oczyszczanie białek rekombinowanych
– wykonywanie podstawowych prac laboratoryjnych, m.in. przygotowywanie buforów, wylewanie żeli

Wymagania

– IV-V rok studiów lub po studiach, kierunki biologiczno-chemiczne

– preferowana osoba z doświadczeniem w pracy laboratoryjnej

– wymagana znajomość j. angielskiego na poziomie B2


Oferujemy

– okres zatrudnienia: 3-6 miesięcy

– praca w pełnym wymiarze godzin

– umowa cywilno-prawna


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny //Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: lpslabmanager@iimcb.gov.pl //W tytule wiadomości proszę zamieścić dopisek: REKRUTACJA //Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”