Staż/praktyki - Stażysta w ramach programu Staż z TERMIKĄ
PGNiG TERMIKA SA Warszawa, Polska 26 marca 2019

PGNiG TERMIKA to firma z branży energetycznej należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG. Wytwarzamy ciepło i energię elektryczną w kogeneracji, a nasze zakłady na terenie Warszawy i okolic posiadają moc pozwalającą na zaspokojenie ok. 60% zapotrzebowana stolicy w energię elektryczną. PGNiG TERMIKA wraz ze spółkami zależnymi, tworzą znaczącą na polskim rynku energetycznym Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA. Siła naszej firmy oparta jest na czterech wartościach: odpowiedzialności, wiarygodności, jakości i partnerstwie. Naszym największym zasobem są ludzie, dlatego pracownikom zapewniamy szkolenia i zdobywanie uprawnień. Wspólnie tworzymy energetyczne miejsce pracy.
Studentów zapraszamy na praktyki i płatne staże w ramach programu „TERMIKA dla Energetyka”.

Staż/praktyki - Stażysta w ramach programu Staż z TERMIKĄ

Zapraszamy na płatny staż, w ramach którego stażyści będą mogli:

  • poznać z funkcjonowanie dużej organizacji, jaką jest PGNiG TERMIKA;

  • poznać specyfikę pracy w branży energetycznej;
  • zdobyć pierwsze poważne doświadczenie zawodowe.

    Każdy ze stażystów będzie pracował pod kierunkiem opiekuna – specjalisty w danej dziedzinie, realizując zadania zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.

Wymagania

Szczegółowe informacje: http://termika.pgnig.pl/sites/default/files/2019-03/Harmonogram%20Rekrutacji%202019.pdf   Zgłoszenia: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d51852f8cd924a86964ed7ceef6f55a6   Zgłoszenia bez wypełnionego Formularza będą odrzucane.


Oferujemy

  • trzymiesięczny, płatny staż w okresie lipiec-wrzesień 2019 r.;

  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
  • realizację zadań stażowych pod opieką doświadczonych specjalistów;
  • przyjazną atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty

cv, formularz zgłoszeniowy