Umowa zlecenie - Stażysta w dziale Jakości
Alcon Polska sp. z o.o. Warszawa, Polska 17 maja 2017

Alcon jest światowym liderem w zakresie ochrony i pielęgnacji wzroku.Jesteśmy częścią firmy Novartis, wyspecjalizowaną w tworzeniu nowych rozwiązań, które pomagają ludziom widzieć lepiej, a tym samym podnoszą jakość ich życia. Dzięki naszym innowacyjnym technologiom, partnerskiej współpracy z ekspertami oraz programom zwiększającym dostęp do opieki okulistycznej dla najbardziej potrzebujących z sukcesem wypełniamy naszą misję już od 70 lat.

Umowa zlecenie - Stażysta w dziale Jakości
 • Zapoznanie się z podstawowymi procesami jakości, zagadnieniami normy PN-EN ISO 13485 dla wyrobów medycznych, Dobrej Praktyki Dystrybucji oraz z wymaganiami korporacyjnymi .
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji jakościowej: procedury, formularze, umowy jakościowe
 • Zapoznanie się z procesami jakości: min.  odchyleń, analizy ryzyka, kontroli zmian.
 • Obsługa dokumentacji  jakościowej poprzez właściwe przechowywanie, archiwizację dokumentów , odpowiednie zarządzanie dokumentami w wersji elektronicznej.
 • Aktywny udział w realizacji projektów działu Jakości
 • Pomoc w organizacji oraz  udział w  audytach  i spotkaniach jakościowych
 • Pomoc w pracach administracyjnych i tłumaczeniu dokumentów jakościowych

Wymagania

 • student/studentka kierunków:chemia, farmacja, ochrona środowiska, biologia, biotechnologia, nauki przyrodnicze, technologia żywienia i nauki pokrewne,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy

Oferujemy

 • 3 miesięczną płatną praktykę
 • opiekę mentora

Wymagane dokumenty

CV