Staż/praktyki - Stażysta w Dziale Infrastruktury IT
Aviva Warszawa, Polska 2 października 2018

Aviva jest szóstą co do wielkości organizacją ubezpieczeniową na świecie.

Dla ponad 43 mln naszych klientów pracuje 36 tys. pracowników.

Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą.
Dołącz do naszego zespołu.

Staż/praktyki - Stażysta w Dziale Infrastruktury IT
 • Jeśli masz ochotę na:
  • Obsługę systemów operacyjnych
  • Realizację zgłoszeń (ITSM, JIRA) w zakresie obsługi systemów IT
  • Obsługę platform wirtualizacyjnych w tym opartych o usługi Cloud (AWS)
  • Świadczenie zaawansowanych usług na rzecz użytkowników i komórek biznesowych w zakresie modyfikacji istniejących środowisk informatycznych oraz budowy nowych
  • Poznawanie oraz proponowanie do wdrożenia nowych technologii z obszaru obsługi operacyjnej systemów oraz narzędzi wspomagających
  • Uczestniczenie w prowadzonych projektach informatycznych

Wymagania

A jednocześnie:

 • Masz za sobą co najmniej 2 rok studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym
 • Pasjonują Cię nowe technologie i interesujesz się nowinkami z rynku
 • Znajdziesz na staż minimum 32-35 h tygodniowo

Oferujemy

 • Płatny staż trwający 6 miesięcy
  • Opcję doszkalania się dzięki darmowemu dostępowi do platformy udemy
  • Możliwość pracy z doświadczonymi specjalistami
  • Możliwość poznania bardzo dużych systemów w nowoczesnym środowisku informatycznym

APLIKUJ!

O Avivie:
Aviva należy do liderów rynku ubezpieczeń w Europie, działa też w Azji i w Kanadzie. Dla 33 milionów klientów w 16 krajach pracuje blisko 30 tys. pracowników. Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą. Aplikuj z prędkością światła do naszego zespołu!

Aviva będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności stosuje politykę równego traktowania oraz tworzy środowisko pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym. Od kandydatów/tek nie wymagamy podawania daty urodzenia, stanu cywilnego oraz załączania zdjęć. Do aplikowania zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Karty Różnorodności stosuje politykę równego traktowania oraz tworzy środowisko pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym. Od kandydatów/tek nie wymagamy podawania daty urodzenia, stanu cywilnego oraz załączania zdjęć. Do aplikowania zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

O Avivie:
Aviva należy do liderów rynku ubezpieczeń w Europie, działa też w Azji i w Kanadzie. Dla 33 milionów klientów w 16 krajach pracuje blisko 30 tys. pracowników. Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą. Aplikuj z prędkością światła do naszego zespołu!

Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby spółka Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b oraz podmioty powiązane z wymienioną Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości przetwarzały moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

https://kariera.aviva.pl/polityka-prywatnosci.html


Wymagane dokumenty

CV i formularz internetowy