Staż/praktyki - Stażysta w Biurze Strategii i Projektów (Zespół Analiz Strategicznych)
Grupa PZU Warszawa, Polska 6 lipca 2017

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Staż/praktyki - Stażysta w Biurze Strategii i Projektów (Zespół Analiz Strategicznych)
 • Udział w projektach doradczych w ramach Grupy PZU (wewnętrzny konsulting)
 • Przeprowadzanie analiz rynkowych dla Dyrektorów i/lub Członków Zarządu PZU
 • Przygotowywanie prezentacji obrazujących istotę problemu i propozycję rozwiązania
 • Samodzielne przyswajanie wiedzy w zakresie niezbędnym do wykonania zadań
 • Wsparcie pozostałych członków Zespołu Analiz Strategicznych w realizacji bieżących zadań

Wymagania

 • Wykształcenia: absolwent lub student co najmniej 3-go roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich bądź student studiów II stopnia
  Kierunku studiów: matematyka, ekonomia, finanse, fizyka, filozofia lub pokrewne
 • Umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów biznesowych
 • Umiejętności współpracy i komunikacji w Zespole
 • Dobrej znajomości pakietu MS Office (szczególnie MS Excel )
 • Zaangażowania, sumienności i motywacji do nauki
 • Pierwsze doświadczenie w obszarze doradztwa strategicznego, będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

 • Trzymiesięczny płatny staż w dynamicznym zespole – od 1 sierpnia 2017
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o praktykę absolwencką
 • Doświadczenie zawodowe w jednej z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Perspektywę dalszego zatrudnienia po zakończeniu stażu
 • Program profesjonalnych szkoleń

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny