Staż/praktyki - Stażysta JAVA
QBS – Quality Business Software Ksawerów 30, Warszawa, Polska 24 kwietnia 2019

Niezawodne programy komputerowe do zarządzania firmą, dostosowane w pełni do oczekiwań naszych klientów.
Dyrektorzy w naszej firmie mają średni staż 15-20 lat, a kadra średniego szczebla powyżej 5 lat. Chętnie zatrudniamy ludzi we wczesnych latach studiów, a nasz system szkoleń i pracy jest zorientowany zadaniowo.

Staż/praktyki - Stażysta JAVA

Kariera informatyczna w naszej firmie obejmuje kilka szczebli:
Zaczynamy od poziomu „Programista Stażysta”. Na tym etapie poznajemy zasady działania firmy. Praca programistyczna polega na tworzeniu wydruków i raportów, fragmentów oprogramowania i niewielkich modułów.
Kolejny poziom to „Programista” – czyli osoba, która samodzielnie rozwiązuje problemy informatyczne i sprawuje opiekę nad jednym z mniejszych programów pakietu Q-Line 3000 Business
„Analityk Systemowy” odpowiedzialny jest za samodzielne prowadzenie łatwiejszych wdrożeń i realizację modułów programistycznych.

„Szef Projektu” odpowiedzialny za samodzielne prowadzenie wdrożeń Indywidualnych Systemów Komputerowych (ISK) klasy średniej.

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku JAVA lub JavaScript
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych (SQL)
 • Znajomość obiektowych metodyk projektowania aplikacji
 • Samodzielność, dbanie o szczegóły, dążenie do doskonałości

 


Oferujemy

 • Rozwój i zdobycie doświadczenia
 • Udział w tworzeniu systemów wsparcia biznesu
 • Pracę na różnych etapach cyklu życia programu
 • Wsparcie indywidualnego opiekuna
 • Elastyczny czas pracy

Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe przesyłane w celach rekrutacyjnych do spółki QBS – Quality Business Software Sp. z o.o. winny być opatrzone następującym zapisem:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w aplikacji rekrutacyjnej oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej przez QBS – Quality Business Software Sp. z o.o. dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji jest QBS – Quality Business Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Ksawerów 30/85, 02-656 Warszawa.
 • Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: Jan Kubań, tel. 22 646 74 24, e-mail biuro(znak at)qbs.com.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.


Wymagane dokumenty

CV