Umowa o pracę - Stażysta Inżynier Budowy w Dziale Realizacji Inwestycji
Murapol S.A. Wrocław, Polska 3 czerwca 2019

Jesteśmy ekspertami rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Umowa o pracę - Stażysta Inżynier Budowy w Dziale Realizacji Inwestycji
  • Udział w bieżącej kontroli jakości wykonywanych prac pod nadzorem Kierownika Budowy lub Inżyniera Budowy w Dziale Realizacji Inwestycji w Grupie Murapol.
  • Wprowadzanie druków WZ do systemu.
  • Wspomaganie Kierownika Budowy i Inżyniera w zakresie organizacji, nadzorowania oraz odbiorów prac.
  • Wspomaganie Kierownika Budowy i Inżyniera przy tworzeniu raportów z postępu prac na budowie oraz z usuwania usterek wskazanych przez Dział Kontroli Jakości.
  • Udział w bieżącej kontroli porządku i BHP.
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, związanych merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem pracy, a nieujętych w niniejszym opisie.

Wymagania

Wymagane: ukończony II rok studiów; Wymagane: znajomość programów AutoCAD, pakietu MS Office,

 


Oferujemy

W czasie stażu możesz liczyć na:

  • indywidualny plan poznania pracy w danym dziale
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
  • zrozumienie funkcji zespołu i zarządzania
  • wsparcie ekipy oraz pakiet potrzebnych szkoleń

Wymagane dokumenty

CV, ew. list motywacyjny