Staż/praktyki - Stażysta ds. podatkowych w Dziale Polityki Podatkowej
Warszawa, Polska 26 września 2017
Staż/praktyki - Stażysta ds. podatkowych w Dziale Polityki Podatkowej
 • monitorowanie zmian dotyczących przepisów prawa podatkowego na stronach Sejmu w Internecie
  i na udostępnionym w Dziale portali INFOR;
 • przygotowanie projektów informacji o zmianach i przepisach podatkowych;
 • prowadzenie dokumentacji i archiwizacji (skanowanie, przygotowywanie wniosków do wysłania na pocztę, dostarczanie korespondencji do poszczególnych działów czy biur);
 • przygotowanie korespondentek do wniosków o interpretację;
 • poszukiwanie artykułów z prasy dotyczących zagadnień podatkowych;
 • prowadzenie rejestru opiniowanych umów i metryk;
 • pomoc w przygotowaniu i składaniu wniosków do urzędu skarbowego o certyfikaty i zaświadczenia;
 • pomoc w analizie zdarzeń gospodarczych występujących w Spółce pod kątem ryzyk podatkowych.

Wymagania

 •  sumienność i odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność;
 •  umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.


Oferujemy

 • współpracę na podstawie umowy o płatną praktykę absolwencką;
 • pracę w kreatywnym zespole;
 • możliwość zapoznania się z podstawą prawną funkcjonowania Spółki i jej umocowanie w systemie prawnym państwa;
 • udział w analizowaniu zdarzeń gospodarczych pod kątem ryzyk podatkowych;
 • udział w przygotowywaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej oraz uczestniczenie w analizie ich interpretacji.
 • Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres

  e-mail: rekrutacja@tvp.pl w terminie do 15 października 2017 r.

  W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji: „BRS/Gd”.


  Prosimy o zmieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.

   

  Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.

  Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.


Wymagane dokumenty

CV, List motywacyjny