Staż/praktyki - Stażysta ds. Aktuarialnych
Aviva Warszawa, Polska 2 października 2018

Aviva jest szóstą co do wielkości organizacją ubezpieczeniową na świecie.

Dla ponad 43 mln naszych klientów pracuje 36 tys. pracowników.

Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą.

Dołącz do naszego zespołu.

Staż/praktyki - Stażysta ds. Aktuarialnych

O, nareszcie jesteś! Idealne wyczucie czasu, bo potrzebna nam osoba na:

stanowiskach techniczno-ubezpieczeniowych

 • Analizy ilościowe i jakościowe portfela ubezpieczeń
 • Usprawnianie i automatyzacja procesów
 • Przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej procesów aktuarialnych

 

Wymagania

 • Jesteś studentem (III-V rok) lub absolwentem studiów wyższych, preferowane kierunki ścisłe
 • Jesteś gotowy do zdobywania wiedzy i umiejętności w aktuariacie
 • Znasz MS Excel na poziomie dobrym
 • Dobrze znasz język angielski
 • Posiadasz wysokie zdolności analityczne
 • Cechuje Cię kreatywność oraz zapał do samodzielnego znajdowania rozwiązań
 • Jesteś otwarty, doceniasz różnorodność
 • Lubisz pracę w zespole
 • Super, jeśli potrafisz programować w VBA lub innym języku

Oferujemy

 • 6-miesięczny płatny staż w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji rynkowej (możliwość przejścia na umowę o pracę)
 • Zdobycie szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności oraz pracę ze specjalistami w swojej dziedzinie
 • Świetną atmosferę pracy w dynamicznej międzynarodowej korporacji otwartej na młodych kreatywnych ludzi
 • Szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych
 • Dobrze zorganizowany proces wdrożenia i adaptacji nowych pracowników
 • Pracę w nowoczesnym i dobrze skomunikowanym biurze (okolice węzła komunikacyjnego Dworzec Gdański)

APLIKUJ!

O Avivie:
Aviva należy do liderów rynku ubezpieczeń w Europie, działa też w Azji i w Kanadzie. Dla 33 milionów klientów w 16 krajach pracuje blisko 30 tys. pracowników. Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą. Aplikuj z prędkością światła do naszego zespołu!

Aviva będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności stosuje politykę równego traktowania oraz tworzy środowisko pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym. Od kandydatów/tek nie wymagamy podawania daty urodzenia, stanu cywilnego oraz załączania zdjęć. Do aplikowania zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Karty Różnorodności stosuje politykę równego traktowania oraz tworzy środowisko pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym. Od kandydatów/tek nie wymagamy podawania daty urodzenia, stanu cywilnego oraz załączania zdjęć. Do aplikowania zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

O Avivie:
Aviva należy do liderów rynku ubezpieczeń w Europie, działa też w Azji i w Kanadzie. Dla 33 milionów klientów w 16 krajach pracuje blisko 30 tys. pracowników. Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą. Aplikuj z prędkością światła do naszego zespołu!

Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby spółka Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b oraz podmioty powiązane z wymienioną Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości przetwarzały moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

https://kariera.aviva.pl/polityka-prywatnosci.html

 


Wymagane dokumenty

CV i formularz internetowy