Staż/praktyki - Stażysta
Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. Łódź, Polska 28 listopada 2016

Firma Bio-Tech Consulting istnieje od dwudziestu lat. Nasza misja to generowanie innowacyjnych start-upów. Naszą wizją jest Polska jako kraj innowacyjnych start-upów. Zdobycie pozycji najważniejszego, solidnego partnera naukowców i ludzi biznesu w realizacji tych celów jest podstawowym wyznacznikiem naszych działań. Poprzez swoją aktywność chcemy współtworzyć nowoczesną, innowacyjną (bio)gospodarkę służącą Człowiekowi, opartą na najnowszych zdobyczach nauk biologicznych i medycznych. Pragniemy realizować w ten sposób także swoją własną drogę rozwoju, czerpać satysfakcję ze swojej pracy.

Staż/praktyki - Stażysta

• budowanie i podtrzymywanie relacji ze środowiskiem naukowym;
• poszukiwanie i identyfikacja projektów B+R o możliwym potencjale komercyjnym;
• wstępna ocena potencjału tychże projektów;
• analiza nowych rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawianych przez klientów firmy;
• wstępne badania stanu techniki;
• pomoc przy redagowaniu zgłoszeń patentowych;
• współtworzenie strategii zarządzania własnością intelektualną.

Wymagania

• wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych (biotechnologia, biologia, chemia, fizyka, biochemia, farmacja), doktorat mile widziany;
• komunikatywność oraz umiejętność budowania przyjaznych, pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi, otwartość;
• chęć nawiązywania kontaktów z ciekawymi i wartościowymi osobami, głównie ze środowiska naukowego;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• szeroko rozwinięte umiejętności analityczne;
• chęć poznania i zrozumienia specyfiki projektów B+R (mile widziane doświadczenie w realizacji tego typu projektów);
• umiejętność szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów, skupianie swojej kreatywności na rozwiązywaniu problemów, realizacji zadań;
• zainteresowanie najnowszymi rozwiązaniami technicznymi (przynajmniej w zakresie nauk przyrodniczych);
• prawo jazdy kat. B – gotowość do wyjazdów służbowych;
• prezentowanie klasy oraz kultury osobistej nie tylko w kontaktach z partnerami biznesowymi firmy;
• umiejętność samodzielnej pracy;
• efektywne zarządzanie czasem.


Oferujemy

• Pracę w młodym, dynamicznym i profesjonalnym zespole pasjonatów, w prawdziwie przyjaznej atmosferze;
• Wynagrodzenie za staż.


Wymagane dokumenty

Prosimy dołączać do zgłoszeń aktualne CV oraz list motywacyjny. W dokumentach prosimy zawrzeć klauzulę wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.