Umowa zlecenie - Stażysta
PGNiG TERMIKA SA Modlińska 15, Warszawa, Polska 8 kwietnia 2021

PGNiG TERMIKA to firma z  energetyczna należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG. Jest wiodącym producentem ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w Polsce. Zarządza m.in. największą w Unii Europejskiej elektrociepłownią Siekierki. Razem ze spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową PGNiG TERMIKA, która wytwarza 11% produkowanego w Polsce ciepła sieciowego – do ponad 40 miejscowości (w tym aglomeracji warszawskiej i Górnego Śląska) oraz 2% energii elektrycznej dla krajowego systemu elektroenergetycznego.

 

Siła naszej firmy oparta jest na czterech wartościach, które wyznaczają standard naszej pracy: odpowiedzialności, wiarygodności, jakości i partnerstwie. Najcenniejszym kapitałem naszej Spółki są jej Pracownicy. Zapewniamy im stabilne warunki zatrudnienia oraz dopasowane szkolenia, podnoszące kwalifikacje i zapewniające rozwój zawodowy. Oferujemy przede wszystkim ciekawe, ambitne projekty i codzienną współpracę z najlepszymi profesjonalistami w sektorze ciepłownictwa. To dlatego warto z nami pracować. Wspólnie tworzymy energetyczne miejsce pracy!

Umowa zlecenie - Stażysta

Każdy ze stażystów będzie pracował pod kierunkiem opiekuna – specjalisty w danej dziedzinie, realizując zadania zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.

Wymagania

Wymagania w stosunku do kandydatów na stażystów określone są w szczegółowym opisie staży w poszczególnych jednostkach, dostępnym na stronie: termika.pgnig.pl/programy_stazowe


Oferujemy

trzymiesięczny, płatny staż w okresie lipiec-wrzesień 2021 r.;


Wymagane dokumenty

cv, formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=516ecb4301b34eb5947547b2389f3c6d