Staż/praktyki - Stażysta
SGB CDR Investment Sp. z o.o. Żoliborz, Warszawa, Polska 15 marca 2019

SGB CDR Investment Sp. z o.o. mieści się przy ul. J. Ficowskiego 15 w Warszawie. Jest firmą windykacyjną z 9-letnim doświadczeniem. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia należności. Zajmujemy się doradztwem biznesowym, skutecznie monitorujemy należności, prowadzimy windykację polubowną i sądową, przeprowadzamy restrukturyzację zadłużenia.
Podstawą działania SGB CDR Investment jest jakość świadczonych usług, zapewniająca Klientowi zachowanie dobrych relacji z kontrahentami. Usługi są każdorazowo dopasowywane do charakteru działalności biznesowej Klientów i prowadzone są ze szczególną dbałością o dobry wizerunek Klienta z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad etyki biznesowej.
Spółka SGB CDR Investment plasuje się w wąskim gronie podmiotów, które uzyskały od Komisji Nadzoru Finansowego licencję na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

Staż/praktyki - Stażysta

 • Praca z dokumentacją sądową związaną z dochodzeniem wierzytelności,
 • Analiza kredytowej dokumentacji bankowej oraz windykacyjnej,
 • Wprowadzanie danych do systemu dotyczących prowadzonych działań, w tym postępowań sądowych, egzekucyjnych, upadłościowych i likwidacyjnych,

Wymagania

 • preferowany student III-V roku studiów prawniczych, administracyjnych lub kierunków finansowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy oraz wysoka samodzielność,
 • dokładność oraz skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) i obsługa urządzeń biurowych.

Oferujemy

 • Odbycie płatnego stażu w firmie działającej na rynku obrotu wierzytelnościami,
 • Możliwość zapoznania się z zasadami dochodzenia należności,
 • Pracę w przyjaznym zespole profesjonalistów,
 • Poznanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem funduszy sekurytyzacyjnych,
 • Możliwość stałego zatrudnienia po odbyciu stażu w przypadku pozytywnej oceny pracy i uzgodnienia warunków zatrudnienia.

 

 

CV wraz z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji  ogłoszonego 14.03.2019 r. i prowadzonego przez  SGB CDR INVESTMENT sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@cdr-group.pl w temacie wiadomości wpisując Rekrutacja WWS_staż.


Wymagane dokumenty

cv