Staż/praktyki - Stażysta
PGNiG TERMIKA SA Warszawa, Polska 10 kwietnia 2018

Należące do PGNiG TERMIKA warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. mieszkańców Warszawy i 60 proc. mieszkańców dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa około 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

Staż/praktyki - Stażysta

Szczegółowy opis obowiązków znajduje się na stronie http://www.termika.pgnig.pl/termika-dla-energetyka

Wymagania

Wymagania dla kandydatów opisane są na stronie http://www.termika.pgnig.pl/termika-dla-energetyka

Poszukiwani studenci IV/V roku lub absolwenci  następujących kierunków:

  • energetyka
  • prawo i administracja
  • zarządzanie, marketing
  • chemia
  • informatyka
  • elektronika, mechatronika
  • prawo zamówień publicznych
  • ochrona środowiska
  • automatyka

Oferujemy

W 2018 roku oferujemy płatne (2.500 zł/mies.), trzymiesięczne staże dla 10 studentów i absolwentów w 9 jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA.

HARMONOGRAM REKRUTACJI STAŻYSTÓW DO PROGRAMU STAŻOWEGO PGNiG TERMIKA „STAŻ Z TERMIKĄ” W ROKU 2018

5 marca – 22 kwietnia 2018 r.

Składanie dokumentów aplikacyjnych : CV + wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie
www.termika.pgnig.pl w zakładce KARIERA

do 30 kwietnia 2018 r.
Informacja o zakwalifikowaniu do etapu rozmów rekrutacyjnych w siedzibie PGNiG TERMIKA, oraz przydzielenie „prac domowych” 😉 do  rzygotowania na rozmowę

7–25 maja 2018 r.
Rozmowy rekrutacyjne

do 1 czerwca 2018 r.
Informacja o zakwalifikowaniu wybranych osób do odbycia stażu

Masz pytanie?
Napisz do nas na adres:
termikadlaenergetyka@termika.pgnig.pl


Wymagane dokumenty

CV