Staż/praktyki - Staż w Dziale Technicznym
Mars Polska Sochaczew, Polska 6 marca 2017

Mars Polska jest częścią rodzinnej firmy Mars, Incorporated obecnej w 78 krajach i oferującej kultowe marki m.in.: M&M’s®, Snickers®, Mars®, Orbit®, Skittles®, Pedigree®, Whiskas®, Royal Canin®, Uncle Ben’s®.

W Marsie rozwijamy wysokiej klasy liderów, którym dajemy swobodę działania i oczekujemy od nich odpowiedzialności. Jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców. Zostaliśmy wyróżnieni jako jeden z Najbardziej Pożądany Pracodawca 2015 i 2016 w FMCG, HoReCa według specjalistów i menedżerów badania Antal International oraz jedno z Najlepszych Miejsc Pracy 2015 w Polsce i Najlepsze Miejsce Pracy 2016 w Europie według Instytutu Great Place to Work® w ocenie naszych Współpracowników.

Staż/praktyki - Staż w Dziale Technicznym

Zespół techniczny jest odpowiedzialny za przygotowanie techniczne i zarządzanie projektami, które mają na celu budowanie i projektowanie nowych linii produkcyjnych, a także podnoszenie efektywności maszyn i urządzeń przez naprawę, optymalną konserwację oraz kierunkową diagnostykę. Dział ten ma znaczący wpływ na projektowanie i wdrożenie działań, które umożliwiają realizację celów środowiskowych (aspekt zrównoważonego rozwoju).

Do Działu szukamy dwóch Stażystów.

Projekt stażowy w segmencie czekolady, będzie polegał na przygotowanie planu i wdrożenie procesu monitorowania i zarządzania efektywnością energetyczną wybranej linii produkcyjnej produktów czekoladowych, w oparciu o dostępne techniczne rozwiązania i we współpracy z produkcyjnym zespołem operacyjnym. Projekt stażowy wpisuje się w zobowiązania i konsekwentne działania Mars Inc., w obszarze zrównoważonego rozwoju. Twoje działania będą miały wpływ na efektywność energetyczną przedsiębiorstwa w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Drugi projekt stażowy będzie polegać na prowadzeniu jednego z projektów inwestycyjnych w fabryce karmy dla zwierząt. W zakresie projektu inwestycyjnego, a zarazem stażowego będzie przygotowanie rekomendacji wraz
z analizą biznesową i uzasadnieniem, a następnie wdrożenie techniczne przy współpracy z dostawcami zewnętrznymi. Projekt pozwoli wykorzystać wiedzę inżynieryjną w praktyce, jest też okazją do poznania procesów służących wypracowaniu optymalnego rozwiązania i podejmowania decyzji w dynamicznym środowisku produkcyjnym.

Czas trwania stażu:

6 miesięcy (lipiec – grudzień 2017)

Miejsce realizacji stażu:

Sochaczew k. Warszawy

Wymagania

Poszukujemy osób, które:

 • Ukończyły III, IV, V rok studiów lub są absolwentami studiów magisterskich (do roku po zakończeniu studiów); preferowane kierunki techniczne np. mechanika, elektryka, energetyka, ochrona środowiska
 • Posiadają wiedzę i zainteresowanie z zakresu budowy maszyn, ich zasilania i efektywności energetycznej
 • Są gotowe do pracy po zakończeniu stażu w wymiarze minimum 4 dni w tygodniu
 • Mają na swoim koncie dodatkowe pozauczelniane osiągnięcia, takie jak:
  • pierwsze doświadczenie zawodowe / staże w renomowanych firmach poparte konkretnymi sukcesami
  • aktywna działalność w organizacjach studenckich / kołach naukowych potwierdzona wymiernymi osiągnięciami
  • nagrody w konkursach biznesowych
  • praca lub stypendia za granicą
  • wolontariat
 • Znają język angielski minimum w stopniu swobodnej biznesowej komunikacji (pisemnie i ustnie) – będzie miał kluczowe znaczenie na stażu
 • Obsługują programy w ramach pakietu MS Office na poziomie dobrym
 • Potrafią wnikliwie analizować dane, a następnie przygotować dobrą syntezę i biznesową rekomendację
 • Są samodzielne, przejawiają inicjatywę w działaniu i szybko się uczą
 • Lubią pracować w zespole, są otwarte na współpracę z innymi
 • Efektywnie się komunikują i budują pozytywne relacje
 • Są nastawione na działanie i potrafią wytrwale dążyć do wyznaczonego celu, by osiągnąć najlepsze rezultaty
 • Posiadają prawo jazdy kat. B


Oferujemy

Jako Stażysta w Mars Polska:

 • Podpisujesz umowę o pracę na czas trwania stażu i stajesz się współpracownikiem firmy
 • Otrzymujesz comiesięczne wynagrodzenie (ok. 4 800 PLN brutto)
 • Otrzymujesz pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, zajęcia sportowe, ubezpieczenie na życie, dotowane posiłki)
 • Dostajesz odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań i projektów, które mają znaczenie; masz realny wpływ na organizację
 • Dołączasz do działu i zespołu nastawionego na współpracę i ciągły rozwój
 • Pracujesz z doświadczonymi osobami i możesz uczyć się od najlepszych praktyków
 • Otrzymujesz bieżące wsparcie bezpośredniego przełożonego oraz koordynatora stażu
 • Uczysz się przez doświadczenie stosując wiedzę zdobytą na studiach w praktyce
 • Zdobywasz prawdziwe doświadczenie zawodowe w międzynarodowej organizacji i podnosisz swoje kwalifikacje


Wymagane dokumenty

http://mars.talentfinder.pl/CandidateRegister.aspx?aid=197