Staż/praktyki - Referent ds. inwestycji i funduszy
Zakład Komunalny w Halinowie Halinów, Polska 19 września 2017

Zakład Komunalny w Halinowie jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym zajmującym się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków działającym na terenie miasta i gminy Halinów.

Staż w Dziale Technicznym i Utrzymania Ruchu na stanowisku Referent ds. inwestycji i funduszy przeznaczony dla osób zarejestrowanych jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim

Staż/praktyki - Referent ds. inwestycji i funduszy

 • współpraca z organami Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędem Miejskim w Halinowie, Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim i innymi organami administracji publicznej,
 • sporządzanie dokumentów z procesu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami oraz przepisami prawa,
 • przygotowywanie dokumentacji do wydawania warunków technicznych i uzgadniania projektów na budowę sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz odbiory techniczne przyłączy i sieci,
 • powadzenie spraw i dokumentacji dotyczących książek obiektu budowlanego oraz eksploatacji stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, maszyn, urządzeń oraz pojazdów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wykonywanie innych prac mających wpływ na poprawne funkcjonowanie stacji uzdatniania wody , sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.

Wymagania

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska, instalacje sanitarne lub pokrewne, bądź wykształcenie średnie o profilu w zakresie ochrony środowiska, instalacje sanitarne lub pokrewne
 • Znajomość obsługi komputera (MS Office) i obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

Oferujemy

Oferujemy:

 • Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie po odbyciu 5 – miesięcznego stażu
 • Bardzo dobrą atmosferę w pracy
 • Możliwości osobistego rozwoju

Wymagane dokumenty

CV