Staż/praktyki - Staż dla Analityka Procesów Biznesowych
innogy Polska S.A. Nieświeska, Warszawa, Polska 12 maja 2017

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym Klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.
Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. – odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około 1 mln Klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo, w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska Sp. z o.o., która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych. Do Grupy innogy w Polsce należą farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

Staż/praktyki - Staż dla Analityka Procesów Biznesowych
 • Wsparcie pracy działu w mierzeniu, analizie i raportowaniu procesów biznesowych

 • Analiza i monitorowanie KPI / wskaźników

 • Współuczestnictwo w projektach biznesowych i mapowanie procesów

 • Obsługa dużych baz danych w zakresie tworzenia analiz i raportów wspierających procesy biznesowe

 • Przygotowywanie cyklicznych raportów

 • Zbieranie i agregowanie oraz weryfikacja danych (merytorycznie i biznesowo)

 • Wsparcie w projektowaniu dashboardów

 • Udział w przygotowaniu prezentacji danych na spotkania biznesowe

 • Współpraca z innymi działami

Wymagania

 • Absolwent/ka lub student/ka ostatniego roku studiów kierunków: ekonomia, ekonometria, matematyka, statystyka, informatyka, kierunki techniczne

 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel (praca w VBA mile widziane) i Power Point, SAS.

 • Znajomość metodyki wdrażania projektów i optymalizacji procesów

 • Umiejętności analityczne

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym

 • Wysoka motywacja do pracy i orientacja na cel

 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność


Oferujemy

 • Płatny staż w międzynarodowej firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania

 • Możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego

 • Umowę stażową na okres 6 miesięcy
 • Praca w lokalizacji na ulicy Nieświeskiej

Wymagane dokumenty

CV