Staż/praktyki - Staż w Dziale Produkcyjnym
Mars Polska Sochaczew, Polska 6 marca 2017

W Marsie rozwijamy wysokiej klasy liderów, którym dajemy swobodę działania i oczekujemy od nich odpowiedzialności. Jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców. Zostaliśmy wyróżnieni jako jeden z Najbardziej Pożądany Pracodawca 2015 i 2016 w FMCG, HoReCa według specjalistów i menedżerów badania Antal International oraz jedno z Najlepszych Miejsc Pracy 2015 w Polsce i Najlepsze Miejsce Pracy 2016 w Europie według Instytutu Great Place to Work® w ocenie naszych Współpracowników.

Staż/praktyki - Staż w Dziale Produkcyjnym

Dział zajmuje się operacyjnym wsparciem linii produkcyjnych oraz łańcucha dostaw, poprzez organizowanie, usprawnianie, planowanie oraz prowadzenie procesów produkcji dla kultowych i uwielbianych przez klientów marek m.in. Snickers®, Mars®, Milky Way® i Twix®, a także M&M’s®.

Do Działu szukamy dwóch Stażystów.

1/ Głównymi zadaniami w ramach stażu będzie praca nad poprawą aspektów operacyjnych w obszarze produkcji draży czekoladowych M&M’s®. Projekt stażowy ma na celu uzyskanie poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w obszarach fabrycznych,
a także wypracowanie optymalnych standardów operacyjnych w rejonach produkcyjnych, poprawa efektywności maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji.

2/ Celem drugiego projektu jest przygotowanie rekomendacji strategii usprawnień i rozwoju procesów gospodarki materiałowej w ramach Fabryki Czekolady, zapewniającej niezawodność, elastyczność oraz efektywność łańcucha dostaw. Do zadań stażysty w ramach projektu należało będzie zmapowanie, przeanalizowanie,
a następnie przygotowanie rekomendacji usprawnień w ramach procesów: zapewnienia dostępności opakowań do produkcji, magazynowania, a także wysyłki produktu gotowego.

Staże w Dziale Produkcji umożliwiają poznanie procesów biznesowych i zasad funkcjonowania fabryki oraz łańcucha dostaw międzynarodowego przedsiębiorstwa FMCG. Oba projekty pozwolą lepiej zrozumieć specyfikę pracy działu produkcyjnego i pokrewnych, które wpływają na efektywność produkcji. Poznasz systemy wspierające produkcję i zasady pracy zgodnej z koncepcją Lean manufacturing.

Czas trwania stażu:

6 miesięcy (lipiec – grudzień 2017)

Miejsce realizacji stażu:

Sochaczew k. Warszawy

Wymagania

Poszukujemy osób, które:

 • Ukończyły III, IV, V rok studiów lub są absolwentami studiów magisterskich (do roku po zakończeniu studiów); preferowane kierunki techniczne np. zarządzanie produkcją
 • Posiadają wiedzę i znają narzędzia Lean
 • Są gotowe do pracy po zakończeniu stażu w wymiarze minimum 4 dni w tygodniu
 • Mają na swoim koncie dodatkowe pozauczelniane osiągnięcia, takie jak:
  • pierwsze doświadczenie zawodowe / staże w renomowanych firmach poparte konkretnymi sukcesami
  • aktywna działalność w organizacjach studenckich / kołach naukowych potwierdzona wymiernymi osiągnięciami
  • nagrody w konkursach biznesowych
  • praca lub stypendia za granicą
  • wolontariat
 • Znają język angielski minimum w stopniu swobodnej biznesowej komunikacji (pisemnie i ustnie)
 • Obsługują programy w ramach pakietu MS Office na poziomie dobrym, MS Excel – zaawansowany – będzie miał kluczowe znaczenie podczas stażu
 • Potrafią wnikliwie analizować dane, a następnie przygotować dobrą syntezę i biznesową rekomendację
 • Są samodzielne, przejawiają inicjatywę w działaniu i szybko się uczą
 • Lubią pracować w zespole, są otwarte na współpracę z innymi
 • Efektywnie się komunikują i budują pozytywne relacje
 • Są nastawione na działanie i potrafią wytrwale dążyć do wyznaczonego celu, by osiągnąć najlepsze rezultaty
 • Posiadają prawo jazdy kat. B


Oferujemy

Jako Stażysta w Mars Polska:

 • Podpisujesz umowę o pracę na czas trwania stażu i stajesz się współpracownikiem firmy
 • Otrzymujesz comiesięczne wynagrodzenie (ok. 4 800 PLN brutto)
 • Otrzymujesz pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, zajęcia sportowe, ubezpieczenie na życie, dotowane posiłki)
 • Dostajesz odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań i projektów, które mają znaczenie; masz realny wpływ na organizację
 • Dołączasz do działu i zespołu nastawionego na współpracę i ciągły rozwój
 • Pracujesz z doświadczonymi osobami i możesz uczyć się od najlepszych praktyków
 • Otrzymujesz bieżące wsparcie bezpośredniego przełożonego oraz koordynatora stażu
 • Uczysz się przez doświadczenie stosując wiedzę zdobytą na studiach w praktyce
 • Zdobywasz prawdziwe doświadczenie zawodowe w międzynarodowej organizacji i podnosisz swoje kwalifikacje


Wymagane dokumenty

http://mars.talentfinder.pl/CandidateRegister.aspx?aid=195