Staż/praktyki - Staż w Dziale Logistyki rynkowej
Mars Polska Warszawa, Polska 6 marca 2017

Mars Polska jest częścią rodzinnej firmy Mars, Incorporated obecnej w 78 krajach i oferującej kultowe marki m.in.: M&M’s®, Snickers®, Mars®, Orbit®, Skittles®, Pedigree®, Whiskas®, Royal Canin®, Uncle Ben’s®.

W Marsie rozwijamy wysokiej klasy liderów, którym dajemy swobodę działania i oczekujemy od nich odpowiedzialności. Jesteśmy jednym z najbardziej pożądanych pracodawców. Zostaliśmy wyróżnieni jako jeden z Najbardziej Pożądany Pracodawca 2015 i 2016 w FMCG, HoReCa według specjalistów i menedżerów badania Antal International oraz jedno z Najlepszych Miejsc Pracy 2015 w Polsce i Najlepsze Miejsce Pracy 2016 w Europie według Instytutu Great Place to Work® w ocenie naszych Współpracowników.

Staż/praktyki - Staż w Dziale Logistyki rynkowej

Celem funkcjonowania działu logistyki w części rynkowej jest zapewnienie dostępności produktu przy współpracy z większością działów w organizacji. Obszarami działań Logistyki rynkowej są: bieżące zapewnienie dostępności produktu przy optymalnych zapasach, wsparcie procesu średnio- i długookresowego planowania sprzedaży, planowanie i kontrola produkcji copackingowej i zarządzanie tzw. procesem aktywnościowym, jak nazywamy promocje.

Twój projekt stażowy będzie miał na celu rozwój i automatyzację istniejących raportów operacyjnych
i opracowanie narzędzi planistycznych, co wymaga współpracy na różnym poziomie i z zaangażowaniem różnych działów.

Ponadto w ramach stażu będziesz mieć okazję do zaangażowania się w codzienną pracę działu i poznanie zadań Planera popytu jakimi są codzienna kontrola dostępności produktu, analiza i raportowanie, a w miarę potrzeb reagowanie, a także udział w prognozowaniu popytu w różnych horyzontach czasowych.

Staż umożliwia poznanie w praktyce obszaru zarządzania zapasami, uczy prognozowania sprzedaży. Poznasz systemy informatyczne wspierające działalność firmy i mechanizmy współpracy z klientami i planowania promocji.

Czas trwania stażu:

6 miesięcy (lipiec – grudzień 2017)

Miejsce realizacji stażu:

Warszawa

Wymagania

Poszukujemy osób, które:

 • Ukończyły III, IV, V rok studiów lub są absolwentami studiów magisterskich (do roku po zakończeniu studiów); preferowane kierunki to statystyka, ekonometria; metody ilościowe, logistyka
 • Rozumieją zagadnienia zarządzania łańcuchem dostaw lub/i prognozowania
 • Są gotowe do pracy po zakończeniu stażu w wymiarze minimum 4 dni w tygodniu
 • Mają na swoim koncie dodatkowe pozauczelniane osiągnięcia, takie jak:
  • pierwsze doświadczenie zawodowe / staże w renomowanych firmach poparte konkretnymi sukcesami
  • aktywna działalność w organizacjach studenckich / kołach naukowych potwierdzona wymiernymi osiągnięciami
  • nagrody w konkursach biznesowych
  • praca lub stypendia za granicą
  • wolontariat
 • Znają język angielski minimum w stopniu swobodnej biznesowej komunikacji (pisemnie i ustnie)
 • Obsługują programy w ramach pakietu MS Office na poziomie dobrym, MS Excel – zaawansowany – będzie miał kluczowe znaczenie podczas stażu; znajomość bazy danych (typu BW) i SAP będzie dodatkowym atutem
 • Potrafią wnikliwie analizować dane, a następnie przygotować dobrą syntezę i biznesową rekomendację
 • Są samodzielne, przejawiają inicjatywę w działaniu i szybko się uczą
 • Lubią pracować w zespole, są otwarte na współpracę z innymi
 • Efektywnie się komunikują i budują pozytywne relacje
 • Są nastawione na działanie i potrafią wytrwale dążyć do wyznaczonego celu, by osiągnąć najlepsze rezultaty
 • Posiadają prawo jazdy kat. B


Oferujemy

Jako Stażysta w Mars Polska:

 • Podpisujesz umowę o pracę na czas trwania stażu i stajesz się współpracownikiem firmy
 • Otrzymujesz comiesięczne wynagrodzenie (ok. 4 800 PLN brutto)
 • Otrzymujesz pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, zajęcia sportowe, ubezpieczenie na życie, dotowane posiłki)
 • Dostajesz odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań i projektów, które mają znaczenie; masz realny wpływ na organizację
 • Dołączasz do działu i zespołu nastawionego na współpracę i ciągły rozwój
 • Pracujesz z doświadczonymi osobami i możesz uczyć się od najlepszych praktyków
 • Otrzymujesz bieżące wsparcie bezpośredniego przełożonego oraz koordynatora stażu
 • Uczysz się przez doświadczenie stosując wiedzę zdobytą na studiach w praktyce
 • Zdobywasz prawdziwe doświadczenie zawodowe w międzynarodowej organizacji i podnosisz swoje kwalifikacje


Wymagane dokumenty

http://mars.talentfinder.pl/CandidateRegister.aspx?aid=200