Staż/praktyki - STAŻ W DZIALE KONTROLINGU
innogy Polska S.A. Wybrzeże Kościuszkowskie, Warszawa, Polska 12 kwietnia 2017

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym Klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry. Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. – odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około 1 mln Klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo, w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska Sp. z o.o., która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych. Do Grupy innogy w Polsce należą farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

Staż/praktyki - STAŻ W DZIALE KONTROLINGU
 • Aktywny udział w procesie wdrożenia środowiska Business Intelligence (od analizy wymagań, przez testy akceptacyjne, aż do konsumpcji informacji)

 • Uczestnictwo w wyjaśnianiu zachodzących zjawisk biznesowych przez analizę danych

 • Tworzenie analiz biznesowych w środowisku SAS Enterprise Guide

 • Tworzenie raportów w środowisku SAS Visual Analytics i SAP BW

 • Współpraca przy zarządzaniu jakością danych (identyfikacja, monitoring i reagowanie na błędy)

Wymagania

 • Absolwent/ka lub student/ka ostatniego roku studiów kierunków: np.: ekonomia, ekonometria, matematyka, statystyka, kierunki techniczne

 • Bardzo dobra znajomość SAS Enterprise Guide, MS Office – w szczególności MS Excel

 • Znajomość relacyjnych baz danych

 • Umiejętności analityczne oraz szybkiego uczenia się

 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie dokumentacji

 • Wysoka motywacja do pracy i orientacja na cel

 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność


Oferujemy

 • Płatny staż w międzynarodowej firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania

 • Możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego

 • Umowę stażową na okres 6 miesięcy


Wymagane dokumenty

CV