Staż/praktyki - Staż w Dziale Jakości
Hela-Prima Sp. z o.o. Karczew, Polska 22 czerwca 2016

Hela-Prima Sp. z.o.o.

Staż/praktyki - Staż w Dziale Jakości

– opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad dokumentacją jakościową ISO22000, HACCP, GHP, GMP

– przeprowadzanie audytów wewnętrznych

– bieżąca kontrola i nadzór nad przebiegiem procesu produkcji

– rozpatrywanie reklamacji

– udział w procesie tworzenia nowych produktów

– przeprowadzanie prób laboratoryjnych

– przygotowywanie i aktualizacja specyfikacji produktów

– kontakty z klientami polskimi i zagranicznymi w sprawach dotyczących jakości i nowych uruchomień

Wymagania

-kierunkowe wykształcenie

-znajomość branży

-komunikatywność

-odpowiedzialność, sumienność, dokładność

-gotowość do szybkiego uczenia się

-znajomość języka angielskiego

-znajomość systemów zarządzania jakością (HACCP / ISO22000)

-podstawowa znajomość prawa żywnościowego (znakowanie produktów spożywczych)


Oferujemy

staż

CV proszę składać na adres: kontakt@lodyhela.com.pl


Wymagane dokumenty

CV