Staż/praktyki - STAŻ W DZIALE ADMINISTRACYJNYM
innogy Polska S.A. Wybrzeże Kościuszkowskie, Warszawa, Polska 12 maja 2017

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym Klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. – odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około 1 mln Klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo, w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT oraz spółka innogy Renewables Polska Sp. z o.o., która odpowiada m.in. za rozwój projektów, budowę i eksploatację farm wiatrowych. Do Grupy innogy w Polsce należą farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

Staż/praktyki - STAŻ W DZIALE ADMINISTRACYJNYM
 • Wsparcie Działu w codziennych zadaniach min.:

– monitoring i kontrola utrzymania sprawności technicznej obiektów biurowych, technicznych i socjalnych

– nadzór nad usługami serwisowymi w zakresie utrzymania obiektów biurowych, technicznych i socjalnych

– czynny udział w procesie przeglądów okresowych wszystkich obiektów należących spółki

– przygotowanie i monitoring procesu zakupowego w zakresie eksploatacji, remontów i inwestycji

– nadzór pracy podwykonawców na obiekcie oraz kontrola jakości świadczonych usług

– udział w tworzeniu i realizacja budżetu utrzymania technicznego oraz modernizacji nieruchomości

– przygotowanie analiz techniczno-ekonomicznych i opiniowanie projektów

– organizowanie i nadzorowanie procesu relokacji

– administrowanie i aktualizacja systemu danych o nieruchomościach biurowych

 • Współpraca z obszarem kierującym działaniami w zakresie wynajmu i sprzedaży nieruchomości:

– współpraca z jednostkami samorządowymi

– współpraca z najemcami nieruchomości

– kontrola poprawności realizacji kontraktów najmu/dzierżawy

Wymagania

 • Absolwent/ka lub student/ka ostatniego roku studiów kierunków: technicznych/ekonomia/zarzadzanie/administracja,

 • Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • Mile widziana podstawa wiedza w zakresie prawa budowlanego, BHP i PPOŻ
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektowej,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel i Power Point
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
 • Wysoka motywacja do pracy i orientacja na cel,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność


Oferujemy

 • Płatny staż w międzynarodowej firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania

 • Możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego
 • Umowę stażową na okres 6 miesięcy


Wymagane dokumenty

CV