Umowa zlecenie - STAŻ/ PRAKTYKI w Dziale Badań i Rozwoju
Efferta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 05-152 Czosnów, Polska 7 maja 2019

Firma Efferta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jest producentem suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Umowa zlecenie - STAŻ/ PRAKTYKI w Dziale Badań i Rozwoju

Podczas stażu osoba będzie miała możliwość poznania głównych zadań Działu Badań i Rozwoju, jak:

 • przygotowywanie prób technologicznych, w tym naważanie, pakowanie, znakowanie, wysyłka do Klienta, archiwizowanie.
 • uczestnictwo w próbach technologicznych, oraz podczas wdrażania nowych produktów
 • wykonywanie analiz, badanie parametrów tabletek i porszków
 • Zapewnienie prawidłowego pobierania prób i oznakowania materiałów próbkowanych.
 • Prowadzenie archiwum prób surowców oraz dokumentacji.
 • Gromadzenie prób przechowalniczych prób technologicznych. Prowadzenie archiwum  oraz dokumentacji związanej z tym procesem.

Wymagania

 • wykształcenie średnie techniczne, lub wyższe
 • dobra znajomość MS Office
 • umiejętność logicznego wnioskowania
 • asertywność i umiejętność podejmowania decyzji
 • komunikatywność i inicjatywa w działaniu
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
 • kreatywność i umiejętność rozwiązywania złożonych problemów
 • książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Oferujemy

 • szansę na rozwój zawodowy w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • dużą samodzielność działania
 • stałą pracę, po okresie próbnym umowa o pracę

 

               „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Efferta Sp. z o.o. Sp. k.,z siedzibą w           Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 3, 05-152 Czosnów , wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego        Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy      Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495147, NIP: 526149176, REGON 012162087 na       potrzeby obecnego procesu rekrutacji”. 

               „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Efferta Sp. z o.o. Sp. k.,z siedzibą w           Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 3, 05-152 Czosnów , wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego        Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy      Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000495147, NIP: 526149176, REGON 012162087 na       potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

Klauzula informacyjna dotycząca Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Efferta Sp. z o.o. Sp. k zostanie przedstawiona Pani/Panu przed rozmową kwalifikacyjną.


Wymagane dokumenty

cv