Staż/praktyki - Staż letni w Dziale Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa
BASF Polska Sp. z o.o. Warszawa, Polska 10 marca 2021

W BASF najważniejsza jest chemia. Dlatego stawiamy na innowacyjne rozwiązania, zrównoważone działania i wspólne koncepcje. Stawiamy też na Ciebie. Bądź częścią naszej recepty na sukces i rozwijaj z nami przyszłość – w globalnym zespole, który szanuje różnorodność i równe szanse niezależnie od wieku, pochodzenia, sprawności, płci, orientacji seksualnej czy religii.

Więcej informacji na: https://www.basf.com/pl/pl/careers/students1/internship/Staz-letni-2021.html

Staż/praktyki - Staż letni w Dziale Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa
 • Udział w zarządzaniu chemikaliami i kartami charakterystyki
 • Udział w monitorowaniu przepisów prawnych
 • Udział w ocenie ryzyka
 • Udział w przygotowywaniu audytów
 • Udział we wdrażaniu nowych rozwiązań dot. Bezpieczeństwa pracy
 • Wsparcie bieżącej pracy działu EHS
 • Wsparcie przy tworzeniu procedur bezpieczeństwa

Wymagania

 • Studia na kierunku Chemia, Ochrona Środowiska, Inżynieria Bezpieczeństwa, Obronność, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz pokrewne
 • Status studenta
 • Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec – wrzesień 2021
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, otwartość
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy

 • Umowę o praktykę absolwencką
 • Indywidualny ustalany plan i cele stażowe,
 • Możliwość współpracy z innymi działami BASF, także w ramach między-działowych projektów,
 • Wsparcie ze strony Opiekuna podczas całego stażu oraz bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy,
 • W pracy ważne są dla nas nasze wartości: innowacyjność, otwartość, elastyczność i atrakcyjność.

Wymagane dokumenty

CV