Staż/praktyki - Staż letni w Dziale Finansów – Zespół Podatkowy
BASF Polska Sp. z o.o. Warszawa, Polska 10 marca 2021

W BASF najważniejsza jest chemia. Dlatego stawiamy na innowacyjne rozwiązania, zrównoważone działania i wspólne koncepcje. Stawiamy też na Ciebie. Bądź częścią naszej recepty na sukces i rozwijaj z nami przyszłość – w globalnym zespole, który szanuje różnorodność i równe szanse niezależnie od wieku, pochodzenia, sprawności, płci, orientacji seksualnej czy religii.

Więcej informacji na: https://www.basf.com/pl/pl/careers/students1/internship/Staz-letni-2021.html

Staż/praktyki - Staż letni w Dziale Finansów – Zespół Podatkowy
 • Bieżące wsparcie pracy działu
 • Udział w zbieraniu dokumentacji, danych dla potrzeb podatkowych
 • Przygotowywanie raportów, rejestrów i deklaracji, analiz finansowych oraz formułowanie wniosków
 • Współpraca z innymi działami w związku z w/w zakresem

Wymagania

 • Studia na kierunku: Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość
 • Status studenta
 • Gotowość do odbycia 3-miesięcznego stażu w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo) w okresie lipiec – wrzesień 2021
 • Znajomość bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • Znajomość zasad podatkowych – VAT i CIT
 • Mile widziana znajomość systemu finansowo-księgowego
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • Znajomość pakietu MS Office (Excel, SharePoint)
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy

 • Umowę o praktykę absolwencką
 • Indywidualny ustalany plan i cele stażowe
 • Możliwość współpracy z innymi działami BASF, także w ramach między-działowych projektów
 • Wsparcie ze strony Opiekuna podczas całego stażu oraz bieżącej informacji zwrotnej na temat Twojej pracy
 • W pracy ważne są dla nas nasze wartości: innowacyjność, otwartość, elastyczność i atrakcyjność

Wymagane dokumenty

CV