Staż/praktyki - Staż administracyjno-warsztatowy z możliwością zatrudnienia
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom Warszawa, Polska 12 września 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom od 2004 roku realizuje projekty edukacyjne i warsztaty rozwijające umiejętności społeczne i obywatelskie dzieci i dorosłych. Naszą misją jest pomoc w rozwijaniu skrzydeł. Wierzymy, że każdy z nas, mały i duży, otoczony wsparciem, zaproszony do swobodnego wyrażania swoich myśli i idei, ukierunkowany na rozwój, może zmieniać siebie, poprawiać jakość swojego życia, poznawać nowe horyzonty, uczyć innych, być szczęśliwym.

Staż/praktyki - Staż administracyjno-warsztatowy z możliwością zatrudnienia

Poszukujemy na bezpłatny staż osób, które wraz z nami podejmą się realizacji naszych działań.Oferujemy bezpłatny staż w okresie październik 2017-marzec 2018. Staż odbędzie się w wymiarze 260 godzin, w tym:

 •  100 godzin – przygotowywanie i współprowadzenie zajęć, warsztatów, eventów animacyjnych
 •  160 godzin – zadania projektowe i administracyjne (przygotowywanie materiałów warsztatowych, scenariuszy zajęć, pisanie raportów i uzupełnianie dokumentacji z działań, pomoc w prowadzeniu badań ewaluacyjnych, wsparcie w organizacji wydarzeń projektowych.


Do Twoich obowiązków należeć będzie m.in.:

 • przygotowywanie oraz współprowadzenie z doświadczonymi trenerami Stowarzyszenia warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzież
 • organizowanie wydarzeń typu pikniki, spotkania sąsiedzkie, zajęcia edukacyjne
 • realizacja, pod merytoryczną opieką, proponowanych przez siebie animacji dla dzieci i młodzieży
 • wsparcie w wybranym obszarze/projekcie Stowarzyszenia.

Wymagania

Oczekujemy od Ciebie:

 • bycia w trakcie/ukończenia studiów (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki społeczne, polityka społeczna, praca socjalna),
 • dyspozycyjności (co najmniej 2 dni w tygodniu w okresie październik 2017-marzec 2018),
 •  pierwszych doświadczeń i podstawowych umiejętności prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży,
 • podstawowej wiedzy z zakresu psychologii,
 • łatwości w nawiązywaniu relacji z otoczeniem (m.in. mieszkańcami, instytucjami partnerującymi w projekcie),
 • umiejętności obsługi komputera (w szczególności programów: Excel, PowerPoint, Word) oraz innych urządzeń biurowych,
 • rzetelności i odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • umiejętności organizacyjnych oraz samodzielności w pracy,
 • otwartości na zdobywanie nowych doświadczeń.

Oferujemy

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w twórczej i prężnie rozwijającej się organizacji pozarządowej,
 • możliwość rozwijania umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą metodami warsztatowymi pod kierunkiem doświadczonych trenerów i psychologów,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów na usprawnienie działania Stowarzyszenia,
 • poznanie w praktyce specyfiki pracy metodą projektową,
 • rozwój umiejętności osobistych,
 • zaświadczenie o ukończeniu stażu z wyszczególnieniem zrealizowanych zadań, zdobytej wiedzy i rozwiniętych umiejętności,
 • możliwość dalszej współpracy, jeśli obie strony będą z niej zadowolone.

 

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe wymagania prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z CV do soboty 30 WRZEŚNIA 2017 na adres e-mail m.szymanska@qzmianom.org  z dopiskiem w temacie wiadomości: STAŻ ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWY.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin stażu do pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia Q Zmianom:

http://www.qzmianom.org/index.php?page=Aktualnosci&id=203

 

Prosimy o dołączenie do przesłanej aplikacji następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 (z poz. zm.)”


Wymagane dokumenty

CV, formularz zgłoszeniowy online